Pravni
kotiček

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Spletna stran www.pr-partnerji.si in vse spletne strani znotraj te domene so v lasti podjetja PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana. Spletna stran je namenjena predstavitvi dejavnosti.

Veljavnost

Ti splošni pogoji uporabe določajo uporabo spletne strani www.pr-partnerji.si. Prosimo, da si pred uporabo spletne strani podrobno preberete te splošne pogoje uporabe. Z uporabo te spletne strani se strinjate s temi splošnimi pogoji uporabe in potrjujete, da jih boste spoštovali. Če se z njimi ne strinjate, prosimo, da naše spletne strani ne uporabljate. Splošne pogoje uporabe izdaja PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. in jih lahko kadar koli brez obvestila spremeni. O spremembi splošnih pogojev uporabe se uporabnike spletne strani seznani z objavo novih splošnih pogojev uporabe na spletni strani. Vsaka uporaba spletne strani www.pr-partnerji.si je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev uporabe. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik spletne strani. Z vsakokratnim vstopom na stran uporabnik soglaša, da je seznanjen z aktualnimi splošnimi pogoji uporabe ter da jih v celoti sprejema.

Odgovornost

Vsaka uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. Z uporabo strani www.pr-partnerji.si se uporabnik strinja, da PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., njegovi zaposleni, odgovorne osebe in njihovi poslovni partnerji niso odgovorni za škodo in za nadomestila škode, ki bi lahko nastali pri uporabi spletne strani.

Informacije in druge vsebine, ki so objavljene so informativne narave in namenjene predstavitvi podjetja, dejavnosti podjetja in nasvetom, ki lahko koristijo uporabnikom.

PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. in njegovi partnerji, ki so sodelovali pri pripravi vsebin objavljenih na tej spletni strani, se bodo trudili za točnost, pravilnost in ažurnost vsebin, vendar niso odgovorni za njihovo pravilnost, točnost in popolnost. Ravno tako pa niso odgovorni za tipkarske napake in druge morebitne škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani.

Spletna stran bo praviloma dostopna 24 ur na dan vse dni v letu. Zaradi tehničnih ali drugih razlogov pa lahko stran ni dosegljiva tudi brez vnaprejšnjega opozorila. Zato PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. ne odgovarja za obdobja nedelovanja. PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključujoč poškodbe zaradi virusov) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge naprave, s katero je mogoče dostopati do spletne strani. Uporabnik mora sam poskrbeti za ustrezno zaščito pred vdori in virusi.

V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. ne prevzema odgovornosti tako za vsebino kot za pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Varovanje osebnih podatkov

Pridobljene kontaktne podatke uporabnika, družba do preklica lahko uporablja tudi za obveščanje o novostih, storitvah, in posredovanje drugih aktivnosti in informacij, ki so lahko koristni uporabniku. S sprejetjem splošnih pogojev uporabe soglašate, da lahko PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. analizira tudi neosebne podatke v zvezi z uporabe te spletne strani. Pridobljenih podatkov se ne bo posredovalo tretjim osebam, razen če bi to zahteval uporabnik ali zakonodaja. Uporabniki lahko kadarkoli prekličejo uporabo svojih podatkov za namene obveščanja in drugih obvestilih družbe prek kontaktov objavljenih na spletni strani www.pr-partnerji.si. Uporabnik ima kadar koli pravico zahtevati vpogled v podatke, ki jih hrani družba PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. in se nanašajo nanj.

Spletna stran www.pr-partnerji.si uporablja tudi piškotke, o čemer so uporabniki posebej obveščeni ob prihodu na spletno stran. Na spletni strani so integrirani tudi vtičniki za družabna omrežja.

Avtorske pravice

PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Kakršna koli uporaba zunaj meja zakonodaje je brez dovoljenja nedovoljena in kazniva. To velja predvsem za kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij, prevajanje in elektronsko obdelavo vsebine portala brez dovoljenja PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. Nekateri grafični elementi na spletni strani so licenčno uporabljeni od www.freepik.com.

Reševanje sporov

Vsak uporabnik se je z vprašanji, pripombami in pritožbami, ki se nanašajo na uporabo strani dolžan najprej obrniti na družbo prek kontaktov navedenih na spletni strani. Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen.

V primeru spora se bo spor skušalo reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obveščamo uporabnike te spletne strani, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznavamo kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr

PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p.

Ljubljana, 10. oktober 2023

Politika zasebnosti

Pri PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p. smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Namen naše Izjave o zasebnosti je, da vas obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

S poslanim povpraševanjem izjavljate, da ste polnoletna oseba in da omogočate PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij imate uporabniki sami.

Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obdelava podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Spletno mesto www.pr-partnerji.si lahko obiščete tudi brez podajanja osebnih informacij.

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime, priimek in elektronski naslov, v nekaterih primerih lahko tudi samo elektronski naslov.

Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Upravljavec bo razen zgoraj navedenih podatkov izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve lahko zbiral podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve, ipd. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbiral datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi smo bili obveščeni o odjavi, spremembi podatkov ipd.

Namen in uporaba podatkov

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali in jih uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Pravna podlaga

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja.

Shranjevanje podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, hranimo tako dolgo, dokler ne bomo prejeli zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na dogodke. Osebne podatke preklicanih privolitev hranimo skladno s trenutno veljavno zakonodajo in v okviru zastaralnih rokov.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka netočnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katero koli pravico lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info(at)pr-partnerji.si ali po pošti na naslov: PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana. Pritožbo nadzornemu organu sporočite na veljavni kontakt informacijskega pooblaščenca. Preklic privolitve lahko pošljete tudi na kontakt s katerega ste prejeli naše sporočilo. V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju PR & PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z navedenimi osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas lahko zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Ta izjava o zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da je seznanjen in soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Ljubljana, 10. oktober 2023

Z zaupanjem do pravega sodelovanja!

Če vas je karkoli zmotilo na tej spletni strani, najprej kontaktirajte nas.
t: 040 200 198